Projektowanie instalacji sanitarnych oraz nadzór inwestorski


Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prowadzimy nadzór inwestorski dla budynków mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej i obiektów liniowych w zakresie:

 • instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
 • projekty węzłów ciepłowniczych
 • sieci i przyłącza ciepłownicze
 • instalacje gazowe
 • sieci i przyłącza gazowe
 • kotłownie
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne
 • instalacje klimatyzacji
 • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • wentylacja pożarowa
 • wodociągowe instalacje przeciwpożarowe, instalacje tryskaczowe
 • instalacje solarne
 • pompy ciepla
 • kosztorysowanie
 • operaty wodnoprawne
 • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • pełnienie obowiązków kierownika budowy
 • sprawdzanie i badania instalacji gazowych
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego
 • charakterystki i świadectwa energetyczne
 • audyty energetyczne
 • przeglądy techniczne instalacji sanitarnych w budynkach